Ochrana osobních údajů

Antesto s.r.o. respektuje Vaše soukromí a zavazuje se, že Vaše osobní údaje, které byly získány prostřednictvím online datového systému, bude uchovávat a nebude je bez Vašeho svolení distribuovat třetím stranám, ani je používat k jiným účelům. Vzhledem k tomu, že některé odkazy na online datovém systému společnosti směřují na externí webové stránky, které přímo nesouvisí s naší společností, společnost Antesto s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za ochranu dat na těchto webových stránkách.

Zavazujeme se učinit vše pro to, abychom zajistili ochranu osobních údajů a soukromí uživatelů svých webových stránek.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k získaným osobním údajům, jejich odhalení a neúmyslnému použití, jednáme v souladu s příslušnými technickými a organizačními předpisy o ochraně osobních údajů. Antesto s.r.o. nemůže vyloučit možnost zneužití dat, jelikož internet zůstává i přes bezpečnostní opatření a komunikační protokoly nepředvídatelným médiem.

Cookies a jejich použití na našich webových stránkách

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou soubory, které ukládají nastavení webových stránek. Webové stránky ukládají cookies do zařízení, které uživatelé používají pro přístup k internetu, aby je mohli později identifikovat a uložit jejich nastavení. Cookies umožňují webovým stránkám identifikovat zařízení, pokud je již uživatelé navštívili; pokročilé aplikace mohou používat cookies k přizpůsobení individuálních nastavení. Ukládání cookies je řízeno pouze webovým prohlížečem používaným uživatelem. Je možné omezit nebo deaktivovat ukládání souborů cookies dle potřeby.

K čemu slouží soubory cookies?

Cookies jsou nezbytné pro hladké poskytování online služeb; bez nich by byly nejběžnější elektronické služby nemožné. Soubory cookies usnadňují a zrychlují interakci mezi uživateli a webovými stránkami.

Používáním cookies jsou webové stránky schopny zaznamenat uživatelské preference, což nám umožňuje přizpůsobit stránky našim uživatelům pro efektivnější a příjemnější používání. Existuje mnoho důvodů, proč používat cookies. Používají se k ukládání dat o webových stránkách (podrobnosti o přizpůsobení stránky), k podpoře poskytování online služeb (např. webstores), pomáhají nám také shromaždovat statistiky o uživatelích, jejich preferencích, počtu zobrazení stránek atd. Pomáhají nám tak odhadovat účinnost našich webových stránek. Další informace o doporučeném a povoleném používání cookies na našich webových stránkách naleznete v pokynech pod tímto odkazem.

Soubory cookies, které používají naše webové stránky, neshromažďují osobní údaje, které by umožnily Vaši osobní identifikaci, a nemohou poškodit Váš počítač, tablet nebo smartphone. Cookies podporují fungování našich webových stránek a pomáhají nám pochopit, které konkrétní informace jsou pro uživatele nejpřínosnější.

Souhlas

Souhlas Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že webové stránky ukládají soubory cookie do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení.

Kontrola a odstranění cookies
IPokud chcete změnit způsob, jakým Váš webový prohlížeč používá cookies (včetně jejich blokování nebo odstranění), můžete tak učinit vhodnou změnou nastavení. Většina webových prohlížečů umožňuje uživatelům přijmout nebo odmítnout soubory cookies, přijmout pouze určitý typ souborů cookies nebo upozornit na skutečnost, že webová stránka by chtěla uložit soubor cookie. Můžete také jednoduše smazat cookies, které webový prohlížeč uložil. Pokud změníte nebo odstraníte soubor webového prohlížeče obsahující soubory cookies nebo změníte nebo upgradujete samotný webový prohlížeč, budete možná muset soubory cookie znovu vypnout. Způsob, jakým jsou soubory cookie spravovány nebo odstraněny, se liší v závislosti na webovém prohlížeči. Pokud byste potřebovali pomoc, naleznete další informace v části nápovědy webového prohlížeče.